Kuvataidepsykoterapeutti

Anna-Leena Vilhunen

Terapia

Anna-Leena Vilhunen

Kuvataidepsykoterapeutti Anna-Leena Vilhunen. Copyright 2018. All rights reserved.

Minulla ei ole tällä hetkellä vapaita aikoja uusille asiakkaille. 

Kuvataidepsykoterapiaa voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä. Se on hyvä keino lisätä itsetuntemusta. Sinun ei tarvitse osata piirtää tai maalata, kiinnostus kuvan käyttöön terapian apuna riittää. Kuvataidepsykoterapia on psykoterapiaa, jossa sinulla on mahdollisuus ilmaista itseäsi sekä sanallisesti että kuvallisesti.

Tavallisesti tapaamisia on 2 kertaa viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Arviointikäynneillä (1-3) keskustelemme terapian tavoitteista ja voit kokeilla myös kuvan tekemistä. Myöhemmillä käynneillä voit tehdä kuvan yleensä alussa. Vastaanotolla taidemateriaaleja on aina tarjolla. Niiden avulla voit pohtia tai jäsentää ajatuksiasi, tunteitasi ja kokemuksiasi. Tekeminen saattaa voi tuoda onnistumisen kokemuksia ja kuvasta voi löytää uutta näkökulmaa ahdistaviin kysymyksiin. Säilytän kuvat omassa kansiossasi koko terapiaprosessin ajan, saat ne itsellesi kun koko terapia päättyy. Terapian pituus on yleensä 1- 3 vuotta.

Hyväksi ja luottamukselliseksi koettu yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on hoidon keskeinen elementti. Terapia perustuu tutkittuihin menetelmiin ja asiakkaan tukemiseen. Terapian viitekehys on psykodynaaminen.

 

Anna-Leena Vilhunen