ARTIST’S STATEMENT

Lumiaura suojakelillä / Snowplough in mild Weather
Oil on board
35 x 45 cm
2020
Photo Noomi Ljungdell
Private collection

I’ve been interested in different types of machinery, road and construction sites, and things such as prams for a long time. I am referring to the social contradictions associated with intensive construction; the desire to build and protect at the same time.

Excavators are tools used to work the soil or dig the ground. Their structure and function are similar to the physiology of humans and many animal species. The limbs poke, scoop and grab. Working machinery are often large and dangerous machines. In my oil and watercolour paintings, I explore their dance-like movement as they work.

Anna-Leena Vilhunen 2023

Erilaiset työkoneet, tie- ja rakennustyömaat ja muun muassa lastenvaunut ovat kiinnostaneet minua jo pitkään. Viittaan tehorakentamiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ristiriitaisuuksiin; samanaikaisesti tahdotaan rakentaa ja suojella.

Kaivinkoneet ovat välineitä, joilla työstetään maata tai kaivaudutaan maahan. Niiden rakenne ja toiminta muistuttavat ihmisen ja monien eläinlajien fysiologiaa. Raajat penkovat, kauhovat ja tarttuvat. Työkoneet ovat usein isoja ja vaarallisia koneita. Etsin niiden liikkeiden tanssillisuutta öljy- ja akvarellimaalauksissani.

Anna-Leena Vilhunen 2023