ARTIST’S STATEMENT

Lumiaura suojakelillä / Snowplough in mild Weather
Oil on board
35 x 45 cm
2020
Photo Noomi Ljungdell
Private collection

I make observations about working machinery construction and road sites. I explore their dance-like movement as they work. Excavators are tools used to work the soil or dig the ground. Their structure and function are similar to the physiology of humans and many animal species. The limbs poke, scoop and grab.

My artistic work is like conceptual digging. I am interested in colors and the trace of a brush stroke. My works are usual oil and watercolour paintings.

Teen havaintoja rakennus- ja tietyömaiden työkoneista. Näen niiden liikkeissä tanssillisuutta. Kaivinkoneet ovat välineitä, joilla työstetään maata tai kaivaudutaan maahan. Niiden rakenne ja toiminta muistuttavat ihmisen ja monien eläinlajien fysiologiaa. Raajat penkovat, kauhovat ja tarttuvat.

Taiteellinen työskentelyni on käsitteellistä kaivamista. Olen kiinnostunut väristä ja siveltimen vedon jäljestä. Teokseni ovat yleensä öljy- ja akvarellimaalauksia.

                                                                                                                                                    Anna-Leena Vilhunen 2024